Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) – etap II Krajowy 2021 2024
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Krajowy 2021 2023
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) Krajowy 2021 2023
Redkcja i przygotowywanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 po aktualizacji - etap I (80 arkuszy) Krajowy 2021 2025
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. Krajowy 2021 2022
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola Krajowy 2021 2024
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe Krajowy 2021 2021
Środki na finansowanie w 2021 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2021 2021
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) Krajowy 2021 2023
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski Krajowy 2021 2023