Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż Krajowy 2011 2012
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2014 2015
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2012 2015
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) Krajowy 2014 2018
Analiza danych geologicznych z obszarów objętych koncesjami na poszukiwanie i rozpoznanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów Krajowy 2012 2015
Analiza dostępności i możliwości wykorzystania danych na potrzeby opracowania 3D modelu wgłębnej budowy geologicznej wybranego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2013 2014
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010