Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Aktualizacja i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologicznych polskich obszarów morskich Krajowy 2014 2016
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą Krajowy 2021 2023
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2015 2018
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2018 2020
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż Krajowy 2011 2012
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2014 2015
Aktualizacja map koncesyjnych z uwzględnieniem aktualnych granic złóż, objętych własnością górniczą Krajowy 2012 2015