Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie i przygotowanie do udostępniania cyfrowych map geologiczno-inżynierskich Polski w skali 1:50 000 w celu zwiększenia zasobu cyfrowego CBDG Krajowy 2021 2023
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2021 2024
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski Krajowy 2021 2023
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) Krajowy 2021 2023
Środki na finansowanie w 2021 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2021 2021
Reambulacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap IV, arkusze: Łeba, Puck, Koszalin, Kętrzyn, Sejny, Ełk, Sokółka, Mława, Biała Podlaska, Zielona Góra, Radom, Włodawa, Jelenia Góra, Wrocław, Łupków Krajowy 2020 2023
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP Krajowy 2020 2024
Wykonanie sześciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Walim, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda, Szalejów Górny, Jeleniów i Pasterska Górka Krajowy 2020 2023
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych PIG-PIB ze złóż węgla brunatnego na obszarze Polski - etap II Krajowy 2020 2022