Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Środki na finansowanie w 2019 r. działalnosci państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2019 2019
Integracja danych geologiczno-złożowych dotyczących systemów węglowodorowych Polski, ich uzupełnianie i analiza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego– zadanie ciągłe PSG Krajowy 2017 2020
Wstępna ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych Krajowy 2017 2020
Upowszechnianie i promocja narodowego potencjału surowcowego oraz kształtowanie relacji z interesariuszami polityki surowcowej państwa Krajowy 2017 2020
Ocena możliwości reeksploatacji zaniechanych złóż cennych surowców Krajowy 2017 2020
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - dokumentowanie Krajowy 2017 2020
Uporządkowanie wiedzy na temat obszarów prognostycznych i perspektywicznych oraz ich statusu (+ Aktualizacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych na MGŚP w skali 1:50 000) Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i innych uwarunkowań prawnych Krajowy 2017 2020
Pozyskiwanie surowców mineralnych ze złóż kopalin - Baza wiedzy o złożach kopalin Krajowy 2017 2020