Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny Krajowy 2007 2010
Elektroniczna archiwizacja informacji geologicznej o budowie geologicznej Polski zawartej w zbiorach Muzeum Geologicznego PIG Krajowy 2008 2011
Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony Krajowy 2008 2010
Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej Krajowy 2008 2011
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady) Krajowy 2008 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część I - aktualizacja 485 arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski wraz z wprowadzeniem warstwy składowanie odpadów i geochemia środowiska Krajowy 2008 2012
Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 , 50 000, etap V lata 2008-2011 (kontynuacja i aktualizacja) - część II - aktualizacja Mapy geośrodowiskowej Polski, wprowadzenie nowych treści wybranych warstw informacyjnych Krajowy 2008 2012