Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena możliwości występowania złoża porfirowego w rejonie Cianowice-2 (na N od Krakowa) na podstawie badań geochemiczno-petrograficznych Krajowy 2009 2010
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w iłach poznańskich w aspekcie ich potencjalnych emisji do środowiska Krajowy 2009 2010
Paleozoiczne piętro regionu krakowskiego jako potencjalny zbiornik CO2 dla technologii CCS Krajowy 2008 2010
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b Krajowy 2007 2010
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Model dynamiki wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń przemysłowych na przykładzie poziomu wodonośnego triasu środkowego i dolnego w rejonie Myszków Zawiercie Krajowy 2009 2010
Korelacja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu niżowej części Polski i krajów ościennych Krajowy 2006 2010