Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski Krajowy 2005 2011
Geochemistry of the surface Baltic sediments - opracowanie i wydanie monografii Krajowy 2008 2011
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych Krajowy 2008 2011
Prekambr i paleozoik regionu krakowskiego - model budowy geologicznej - jego aspekt utylitarny Krajowy 2007 2010
Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej Krajowy 2008 2011
Geologia, petrologia i wiek permskich skał wulkanicznych południowo-wschodniej części niecki śródsudeckiej Krajowy 2009 2012
Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Krajowy 2008 2011
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych Krajowy 2008 2011