Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych Krajowy 2010 2013
Analiza paleonaprężeń skał węglanowych płaszczowin reglowych w Tatrach polskich Krajowy 2011 2013
Analiza pirolityczna skał łupkowych wybranego obszaru Pomorza Polski w świetle rozpoznania niekonwencjonalnego potencjału węglowodorowego ordowicko-sylurskiego interwału stratygraficznego Krajowy 2013 2014
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018
Analiza sedymentologiczna i geochemia łupków ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich, rekonstrukcja paleośrodowiska w kaledońskim basenie przedpola Bałtyki Krajowy 2013 2016
Analiza stabilności składu chemicznego wód siarczkowych ze źródeł Ponidzia Krajowy 2014 2016
Analiza stref uskokowych jako barier dla migrujących roztworów zmineralizowanych w spągu cechsztynu na monoklinie przedsudeckiej w oparciu o obserwacje w kopalniach KGHM P.M. S.A Krajowy 2014 2016
Analiza strukturalna sigmoidy przemyskiej w oparciu o teledetekcję i badania terenowe Krajowy 2005 2011
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2019 2020
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie geologii i bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2017 2018