Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2018 2019
Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski Krajowy 2017 2019
Zabezpiecznie oraz komputerowa inwentaryzacja zbiorów w Archiwach Rdzeni Wiertniczych i Próbek Geologicznych CAG. Krajowy 2012 2015
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - Etap II. Krajowy 2012 2015
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin w roku 2014. Krajowy 2014 2014
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów złóż kopalin w roku 2013. Krajowy 2013 2013
Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych w latach 2012-2015. Krajowy 2012 2015
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin. Krajowy 2012 2012
Opiniowanie prac z zakresu kartografii geologicznej, georóżnorodności geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej wykonywanych w ramach zadań PSG i PSH oraz innych. Krajowy 2012 2015
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej. Krajowy 2015 2017