Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010
Ocena zmian stężenia nieorganicznych zanieczyszczeń w osadach Bzury i jej dopływów Krajowy 2008 2010
Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych Krajowy 2008 2011
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 , 10 000 - etap II, arkusze, Magura Witowska, Gubałówka, Góra Furkaska, Schronisko Ornak, Jarząbczy Wierch, Czerwone Wierchy II, Małe Ciche, Brzegi, Schronisko Murowaniec Krajowy 2008 2011
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania Krajowy 2008 2012
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Krajowy 2008 2011
Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych Krajowy 2008 2011
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011