Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej Krajowy 2009 2010
Opracowanie i zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap I: rozpoznanie stanu zasobowego rdzeni i stworzenie zasad ich specjalnej ochrony Krajowy 2009 2011
Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1 , 200 000, wydanie A i B - etap II, arkusze, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Grudziądz Krajowy 2009 2011
Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim Międzynarodowy 2009 2011
Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych Międzynarodowy 2009 2010
Atlas mikroskamieniałości - nanoplankton wapienny (część I - paleogen) Krajowy 2009 2011
Anomalia Mławy - geologiczna interpretacja materiału z głębokich otworów wiertniczych Gradzanowo 2, Konopki Wielkie 1, Ciechanów 1, Płońsk 2 (północna Polska) Krajowy 2009 2010
Porównanie zespołów mikroskamieniałości organicznych najstarszych utworów kambru i ediakaru bloków górnośląskiego i małopolskiego Krajowy 2009 2010
Model palinofacjalny sekwencji dolnokredowej centralnej części basenu polskiego Krajowy 2009 2011