Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Dokumentowanie profili geologicznych wzdłuż liniowych inwestycji infrastrukturalnych - objęcie projektem pozostałej części Polski Krajowy 2007 2010
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie-Zdrój - Żory w województwie śląskim Krajowy 2007 2010
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji łódzkiej Krajowy 2009 2012
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno - inżynierskiego aglomeracji Wałbrzych - Świebodzice - Kamienna Góra w województwie dolnośląskim Krajowy 2009 2012
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1: 25 000 na arkuszach, Katowice M-34-63-A-c, Mysłowice M-34-63-A-d, Bieruń Stary M-34-63-C-a, Imielin M-34-63-C-b Krajowy 2007 2010
Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy Krajowy 2008 2011
Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1 , 200 000, wydanie A i B - etap II, arkusze, Świdwin, Elbląg, Częstochowa, Leszno, Łuków, Warszawa Wschód, Sandomierz, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Grudziądz Krajowy 2009 2011
Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN) Krajowy 2008 2010
Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce Krajowy 2010 2013
Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Krajowy 2010 2013