Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zapis geochemiczny i paleontologiczny granicy baden-sarmat (miocen) w zapadlisku przedkarpackim Krajowy 2013 2014
Zanik ostatniego lądolodu w obszarze południowego Bałtyku w świetle datowań osadów zastoiskowych i delt glacjofluwialnych metodą OSL Krajowy 2012 2016
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) Krajowy 2021 2023
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS Krajowy 2015 2020
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017 Krajowy 2015 2018
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014 Krajowy 2012 2015
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) Krajowy 2019 2021
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) Krajowy 2019 2020
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Krajowy 2016 2019
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) Krajowy 2019 2021