Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Charakterystyka petromagnetyczna paleozoicznych skał osadowych S Polski - zastosowanie w rekonstrukcjach paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych Krajowy 2011 2013
Charakterystyka mineralizacji niklonośnej w zserpentynizowanych skałach ultramaficznych oraz laterytowej zwietrzelinie masywu Szklar Krajowy 2014 2014
Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych niecki łódzkiej Krajowy 2011 2012
Charakterystyka geochemiczna i historia generowania węglowodorów z potencjalnie macierzystych utworów cechsztyńskich (Z1 i Z2) rejonu północno-zachodniej monokliny przedsudeckiej Krajowy 2008 2010
Charakterystyka fizykochemiczna i geologiczna żywic kopalnych (w tym bursztynu) na potrzeby określenia autentyczności i miejsca pochodzenia Krajowy 2015 2018
Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego Krajowy 2020 2024
Centrum Zarządzania Geozagrożeniami - założenia projektowe systemu (część 1) Krajowy 2013 2014
Cechy geodynamiczne klifów w Orłowie, Babich Dołach, Jastrzębiej Górze i Rozewiu a ich budowa geologiczna Krajowy 2011 2013
Budowa korporacyjnej bazy danych w Państwowym Instytucie Geologicznym w oparciu o Centralną Bazę Danych Geologicznych w latach 2009-2011 Krajowy 2009 2012
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska, w latach 2018-2021 Krajowy 2019 2022