Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2016 2018
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju Krajowy 2017 2020
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum w Michałowie Krajowy 2016 2018
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych Krajowy 2016 2018
Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe. Krajowy 2020 2021
Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej Krajowy 2020 2022
Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11) Krajowy 2020 2021
Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11) Krajowy 2020 2021
Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV. Krajowy 2021 2022
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola Krajowy 2021 2024