Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Sprawdzanie prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych – etap pilotażowy Krajowy 2020 2021
Modelowanie budowy geologicznej basenów sedymentacyjnych Polski – model budowy geologicznej Niecki Szczecińskiej – zadanie ciągłe PSG Krajowy 2020 2023
Opracowanie profili głębokich otworów wiertniczych - zadanie ciągłe Krajowy 2020 2023
Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa Krajowy 2020 2024
Określenie przepływów handlowych surowców kluczowych i strategicznych dla polskiej gospodarki w świetle obecnego i prognozowanego zapotrzebowania krajowego na surowce Krajowy 2020 2021
Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce, zadanie ciągłe PSG etap III Krajowy 2019 2021
Integracja regionalnych danych geologiczno-górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na potrzeby przestrzennego modelowania zasobów złóż surowców naturalnych Krajowy 2019 2023
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski na tle czynników międzynarodowych Krajowy 2019 2020
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II Krajowy 2019 2022
Monitoring Geodynamiczny Polski - etap III Krajowy 2019 2021