Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 Krajowy 2017 2019
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 Krajowy 2019 2020
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 Krajowy 2021 2023
Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej. Krajowy 2013 2015
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Krajowy 2013 2023
Współczesna geodynamika Polski pod kątem bezpiecznego zagospodarowania głębokiej przestrzeni podziemnej-projekt pilotażowy Krajowy 2021 2023
Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań niekonwencjonalnych węglowodorów Krajowy 2012 2012
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna Krajowy 2018 2021
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczna Krajowy 2018 2019
Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną Krajowy 2022 2024