Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Baza danych własności fizykochemicznych zwykłych wód podziemnych z obszaru polskich Karpat zewnętrznych wraz z mapą hydrochemiczną Krajowy 2013 2014
Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym, Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG Krajowy 2014 2017
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 – etap IV Krajowy 2018 2022
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III. Krajowy 2015 2018
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III Krajowy 2015 2018
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - Etap II. Krajowy 2012 2015
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap I, pilotażowy Krajowy 2010 2012
Baza danych punktów dokumentacyjnych polskich obszarów morskich - weryfikacja i harmonizacja zasobów oraz integracja z Centralną Bazą Danych Geologicznych Krajowy 2018 2021
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji łódzkiej Krajowy 2009 2012
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie-Zdrój - Żory w województwie śląskim Krajowy 2007 2010