Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Opracowanie metodyki badań dla potrzeb rekultywacji i rewitalizacji terenów po przemysłowej eksploatacji torfu Krajowy 2009 2010
Optymalizacja procesu tworzenia systemów gospodarki odpadami dla administracji samorządowej przy zastosowaniu modelowych badań składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w środowiskach wiejskich Krajowy 2009 2010
Globalne zmiany klimatu w zapisie paleośrodowiska dolnej kredy Krajowy 2009 2011
Porównanie zmian środowiskowych i klimatycznych w wybranych obszarach wschodniej Polski w plejstocenie środkowym i górnym na tle zmian holoceńskich Krajowy 2009 2011
Przeliczenie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zasobów Krajowy 2009 2010
Ocena możliwości poszerzenia bazy zasobowej - poszukiwanie nowych rezerw w otoczeniu złoża Lubin-Sieroszowice Krajowy 2009 2010
Inwentaryzacja płytkiej i powierzchniowej eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Krajowy 2009 2011
Mikrobialne skały macierzyste dolomitu głównego we wschodniej i południowej części basenu permskiego Krajowy 2009 2010
Diageneza a porowatość piaskowców jury dolnej na Niżu Polskim Krajowy 2009 2011
Rozpoznanie petrologiczne wybranych pokładów węgla brunatnego Polski podstawa ich paleośrodowiskowej interpretacji Krajowy 2009 2012