Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przygotowanie do opracowania metodyki tworzenia przestrzennych modeli 3D wgłębnej budowy geologicznej wybranych arkuszy map SmgP w skali 1,50 000 Krajowy 2009 2010
Określenie zakresu prac dla opracowania atlasu map geofizycznych na obszarach przyległych do granicy polsko-ukraińskiej Międzynarodowy 2009 2010
Mapa geomorfologiczna Trójmiasta w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Atlas mikroskamieniałości - nanoplankton wapienny (część I - paleogen) Krajowy 2009 2011
Atlas geologiczny regionu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Krajowy 2009 2011
Realizacja mapy geologicznej w skali 1 , 50 000 dla polsko-niemieckiego pogranicza, arkusz Eisenhűttenstadt/Cybinka (współpraca PIG Oddział Dolnośląski i LBGR Brandenburg), etap II - przygotowanie materiałów autorskich do publikacji Krajowy 2010 2012
Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wód podziemnych - Zarządzanie Wodami Transgranicznymi Białorusi, Polski i Ukrainy Międzynarodowy 2011 2012
Ogólnoeuropejska infrastruktura zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu - Geo-Seas Międzynarodowy 2009 2012
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
OneGeology - Europe eContentplus Międzynarodowy 2008 2010