Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Przeliczenie zasobów węgla kamiennego w Polsce zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zasobów Krajowy 2009 2010
Zbadanie możliwości występowania mineralizacji Au-Pt-Pd w utworach czerwonego spągowca w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Krajowy 2009 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Weryfikacja profili paleogenu i neogenu w obszarze Polski północno-wschodniej Krajowy 2009 2010
Analiza litofacjalno-paleogeograficzna paleozoiku podpermskiego kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach sąsiednich Krajowy 2006 2010
Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Krajowy 2009 2010
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski Krajowy 2009 2010
Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady) Krajowy 2008 2010
Optymalizacja procesu tworzenia systemów gospodarki odpadami dla administracji samorządowej przy zastosowaniu modelowych badań składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w środowiskach wiejskich Krajowy 2009 2010