Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Afrykańsko-Europejski System Obserwacji Zasobów Geologicznych (African-European Georesources Observation System) - AEGOS Międzynarodowy 2008 2011
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011
Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Krajowy 2008 2011
Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych Krajowy 2008 2011
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 , 10 000 - etap II, arkusze, Magura Witowska, Gubałówka, Góra Furkaska, Schronisko Ornak, Jarząbczy Wierch, Czerwone Wierchy II, Małe Ciche, Brzegi, Schronisko Murowaniec Krajowy 2008 2011
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania Krajowy 2008 2012
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów Krajowy 2008 2010
Zasięg basenu swekofeńskiego i źródła materiału detrytycznego w południowej części Fennoskandii - geochronologia detrytycznych cyrkonów i analiza proweniencji proterozoicznych skał metaosadowych Krajowy 2008 2011
Szczegółowy numeryczny model wgłębnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy Krajowy 2008 2011
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy państwa do ujścia do Odry) Krajowy 2008 2010