Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Prace przygotowawcze poprzedzajace realizację rejsu naukowo - badawczego na Środkowym Atlantyku, w ramach Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a Miedzynarodową Organizacją Dna Morskiego Krajowy 2019 2020
Opracowanie nowej „Instrukcji opracowania, wydania i aktualizacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000” oraz dodatku do „Metodyki opracowania i reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000" Krajowy 2021 2021
Redkcja i przygotowywanie do udostępniania arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 po aktualizacji - etap I (80 arkuszy) Krajowy 2021 2025
Elektroniczna archiwizacja pozostałych kolekcji płytek cienkich ze zbiorów Muzeum Geologicznego Krajowy 2016 2018
Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap I Krajowy 2018 2020
Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) wraz ze sporządzeniem Atlasu geologiczno-inżynierskiego Krajowy 2013 2018
Przetwarzanie podstawowych informacji o wierceniach z zatwierdzonych dokumentacji złożowych i dokumentacji niekończących się udokumentowaniem złoża Krajowy 2016 2018
Rewaluacja stanu rozpoznania geologicznego kraju Krajowy 2017 2020
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum w Michałowie Krajowy 2016 2018
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych Krajowy 2016 2018