Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Rozwój sedymentacji i diagenezy cechsztyńskiego dolomitu głównego na Niżu Polskim Krajowy 2009 2010
Rola cementacji w ewolucji przestrzeni porowej osadów wapiennych i klastycznych wczesnej kredy na Niżu Polskim w rejonie Strzelna Poddębic-Mszczonowa Krajowy 2009 2010
Interpretacja geologiczna wyników badań geofizycznych w Tatrach Krajowy 2009 2011
Regionalne głębokie przekroje geologiczne przez Karpaty i ich podłoże Krajowy 2009 2011
Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim Krajowy 2009 2010
Prionoceratidae (Goniatitida) jako wskaźnik zmian środowiskowych na granicy D/C (Góry Świętokrzyskie) Krajowy 2009 2011
Geneza kopalnych pokryw wietrzeniowych na obszarze przedsudeckim Krajowy 2009 2011
Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku) Krajowy 2009 2010
Procesy geodynamiczne wybranych odcinków wybrzeża polskiego Krajowy 2009 2011
Charakterystyka sedymentologiczna kambru regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Krajowy 2009 2011