Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Litostratygrafia i zasadnicze cechy rozwoju paleogeograficzno-facjalnego ordowiku i syluru na bloku małopolskim Krajowy 2007 2010
Rekonstrukcja paleośrodowiska basenu kriżniańskiego na podstawie analizy facjalnej i mikropaleontologicznej osadów górnego triasu do środkowej jury w okolicach Kop Sołtysich (Tatry) Krajowy 2008 2010
Interpretacja geologiczna wyników badań geofizycznych w Tatrach Krajowy 2009 2011
Granica trias/jura w seriach reglowych Tatr, magnetobiostratygrafia i podatność magnetyczna Krajowy 2009 2010
Regionalne głębokie przekroje geologiczne przez Karpaty i ich podłoże Krajowy 2009 2011
Dewońsko-dolnokarboński kompleks węglanowy w regionie krakowskim Krajowy 2009 2010
Prionoceratidae (Goniatitida) jako wskaźnik zmian środowiskowych na granicy D/C (Góry Świętokrzyskie) Krajowy 2009 2011
Zmiany florystyczne jako reperkusje zmian paleoklimatycznych w profilu osadów późnego baszkiru i moskowu (westfal B-C) na przykładzie LZW i GZW Krajowy 2007 2010
Geneza kopalnych pokryw wietrzeniowych na obszarze przedsudeckim Krajowy 2009 2011
Rozwój strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej pomiędzy Gdańskiem a Gdynią w późnym plejstocenie i holocenie Krajowy 2007 2011