Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Badania dotyczące ustrukturyzowanych informacji statystycznych na temat ilości i jakości złóż surowców w UE Międzynarodowy 2013 2014
Badania izotopowe konodontów, ramienionogów i palinomorf ordowiku i dewonu świętokrzyskiego przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MCe: rekonstrukcja paleoklimatu we wczesnym i środkowym paleozoiku Krajowy 2015 2018
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Badania wieku izotopowego fyllitów kambryjskich, bentonitów ordowiku, syluru i dewonu oraz diabazów w Górach Świętokrzyskich Krajowy 2011 2013
Badania wytrzymałościowe gruntów spoistych na podstawie badań w aparacie trójosiowego ściskania Krajowy 2011 2013
Badania z zakresu petrologii organiki - współzależności pomiędzy dominującymi typami macerałów, ich zawartością, stopniem dojrzałości a wielkością potencjału genetycznego i rozwojem horyzontów ropotwórczych na podstawie czarnych łupków triasu środkowego Krajowy 2011 2011
Badania zapisu globalnych efektów cieplarnianych w osadach ilastych jury dolnej basenu polskiego Krajowy 2008 2010
Badania zapisu późnoholoceńskich zmian klimatycznych w osadach morskich w rejonie Admiralty Bay (Wyspa Króla Jerzego - Szetlandy Pd.) Krajowy 2013 2014
Badanie neogeńskiego systemu eolicznego na obszarze północnego Kuwejtu Krajowy 2011 2012