Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Ocena potencjału zasobowego złóż węgla kamiennego zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w aspekcie występowania węgla do celów energetycznych Krajowy 2022 2022
Wykonanie 4 projektów robót geologicznych dla reambulacji 4 wybranych arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Skorzynice, Pielgrzymka, Złotoryja, Świerzawa – etap III Krajowy 2022 2022
Zakup skanera wielkoformatowego Krajowy 2022 2022
Regionalna analiza wybranych struktur geologicznych w celu uzyskania synergii w poszukiwaniach złóż węglowodorów, wykorzystaniu energii geotermalnej, podziemnym magazynowaniu substancji i składowaniu CO2 w górotworze – etap I: kwerenda danych oraz przygotowanie bazy otworowej północno-zachodniej części Niżu Polskiego Krajowy 2022 2022
Wykonanie dwóch projektów robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na wskazanych lokalizacjach w północnej części Polski Krajowy 2022 2022
Wielozadaniowy pojazd specjalny Centrum Geozagrożeń – Etap II: sudium wykonalności Krajowy 2022 2022
Środki na finansowanie w 2022 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2022 2022
Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych Krajowy 2022 2022
Zakup plotera Krajowy 2022 2022
Zakup młyna do rozdrabniania gruntów i skał Krajowy 2022 2022