Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych Międzynarodowy 2009 2013
Projekt współpracy ukierunkowany na rozwój systemu GMES dla monitorowania i przewidywania zagrożeń powodowanych przez subsydencję na obszarach wybrzeży mórz europejskich SubCoast Międzynarodowy 2010 2013
Geostrada Sudecka - wykonanie przewodników geologiczno-turystycznych Międzynarodowy 2010 2013
Paneuropejskie Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla ECCSEL Międzynarodowy 2011 2013
Realizacja Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej Międzynarodowy 2011 2011
Rozwój Centrum Badań Środowiska w Departamencie Badań i Studiów Wyższych Uniwersytetu Zambijskiego poprzez właściwe wykorzystanie kadry oraz rozbudowę potencjału badawczego przy wsparciu Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB Międzynarodowy 2011 2011
Scenariusze dotyczące ryzyka deformacji gruntu - zaawansowane usługi dotyczące oceny (DORIS) Międzynarodowy 2010 2013
System wspomagania informacji i polityki europejskiej w celu zrównoważonego dostępu do europejskich zasobów surowców mineralnych i energetycznych EuroGeoSource Międzynarodowy 2010 2013
Umożliwienie dostępu do informacji geologicznej w celu wsparcia GMES PanGeo Międzynarodowy 2011 2014
Paneuropejska akcja koordynacyjna dotycząca geologicznego składowania CO2 CGS Europe Międzynarodowy 2010 2013