Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Mechanizm wypiętrzania i erozji w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim Międzynarodowy 2009 2011
Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne połączone z podstawowymi badaniami paleontologicznymi i sedymentologicznymi w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi Międzynarodowy 2009 2011
Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr Krajowy 2008 2010
Badania naukowe i popularyzacja wiedzy o środowisku abiotycznym na bazie stanowisk z tropami dinozaurów Krajowy 2007 2010
Geochronologia izotopowa i paleomagnetyzm kredowych i paleogeńskich formacji wulkanicznych z rejonu stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego) Krajowy 2008 2010
Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich w Polsce na podstawie zintegrowanych badań geologicznych Krajowy 2009 2012
Zmiany paleośrodowiskowe w Paratetydzie na granicy baden/sarmat Krajowy 2008 2011
Efekty topograficzne i mechanizmy fałdowania reologicznie rozwarstwionej litosfery, modelowanie metodą elementów skończonych Krajowy 2008 2011
Krążenie fluidów i powstawanie minerałów w skałach osadowych Karpat zewnętrznych w świetle badań asocjacji kwarc - kalcyt - materia organiczna jednostki śląskiej i dukielskiej Krajowy 2007 2010
Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Krajowy 2008 2011