Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Propozycja wykorzystania energii geotermalnej niskiej entalpii na przykładzie wybranego arkusza MHP Krajowy 2009 2010
Badania mikropaleontologiczne (otwornice, nanoplankton wapienny, radiolarie, dinoflagellata) oraz geochemiczne (izotopy strontu) w celu kalibracji stratygraficznej facji zbiornikowych oraz określenia stopnia uwęglenia materii organicznej metodą FCI Międzynarodowy 2007 2010
Wykonanie 6 projektów prac geologicznych dla 49 reambulowanych arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 , 50 000 Krajowy 2009 2010
Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie-Zdrój - Żory w województwie śląskim Krajowy 2007 2010
Geopark Góra Św. Anny - udokumentowanie i propozycja jego ochrony Krajowy 2008 2010
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Krajowy 2009 2010
Procesy diagenetyczne w skałach z pogranicza stref facjalnych ordowiku, skańskiej i szwedzko-łotewskiej (rejon Gdańsk-Prabuty) Krajowy 2007 2010
Określenie zasad poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu Krajowy 2009 2009