Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Paneuropejskia Infrastruktura Laboratorium Wychwytu i Składowania Dwutlenku Węgla Międzynarodowy 2015 2017
Pomiary, monitorowanie i łagodzenie wpływu na środowisko oddziaływania gazu łupkowego (akronim: M4ShaleGas) Międzynarodowy 2015 2017
Analiza potencjału informacji o surowcach mineralnych Międzynarodowy 2015 2018
Geneza mikrokonkrecji syderytowych z holoceńskich osadów rzeki Guadiana (Portugalia) w oparciu o analizę udziałów izotopów stabilnych tlenu, węgla i siarki oraz analizę pierwiastków ziem rzadkich w mikroobszarach, z zastosowaniem mikrosondy jonowej SHRIMP Międzynarodowy 2015 2018
InSARap Interferometria radarowa z zastosowaniem danych trybu TOPS satelity SENTINEL-1 - Studium wykonalności Międzynarodowy 2014 2015
Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej
Międzynarodowy 2016 2019
MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy Międzynarodowy 2018 2021
GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji Międzynarodowy 2018 2021