Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Postglacjalne warunki akumulacji osadów w basenie gdańskim - paleośrodowisko, procesy sedymentacyjne i litostratygrafia Krajowy 2007 2010
Sukcesje zespołów mięczaków i małżoraczków w osadach jeziornych na pograniczu plejstocenu i holocenu (południowe wybrzeże Bałtyku) Krajowy 2009 2010
Siedliska denne polskiego Bałtyku Krajowy 2009 2010
Opracowanie materiałów archiwalnych w celu udokumentowania procesów geodynamicznych w podbrzeżu na odcinku Stegna-Piaski Krajowy 2009 2010
Procesy geodynamiczne wybranych odcinków wybrzeża polskiego Krajowy 2009 2011
Opracowanie założeń i wdrożenie monitoringu wybrzeża morskiego w aspekcie uwarunkowań geologicznych Krajowy 2010 2011
Uwarunkowania paleogeograficzne rozwoju brzegu Bałtyku w zachodniej części Zatoki Koszalińskiej na odcinku, ujście rzeki Czerwonej – miejscowość Łazy Krajowy 2010 2011
Charakterystyka sedymentologiczna kambru regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Krajowy 2009 2011
Wdrażanie nowoczesnej aparatury grzewczo-chłodzącej umożliwiającej badanie inkluzji fluidalnych na podstawie analizy wrostków zawartych w wybranych minerałach pochodzących z kolekcji muzealnej PIG i zbiorów własnych Krajowy 2009 2010
Korelacja chemostratygraficzna utworów nadkładu badeńskiej serii ewaporatowej w brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Krajowy 2005 2011