Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap III: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno -techniczne w archiwach rdzeni Krajowy 2015 2017
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap II: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni Krajowy 2012 2015
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum w Michałowie Krajowy 2016 2018
Zabezpieczenie oraz komputerowa inwentaryzacja zbioru próbek geologicznych w archiwum Krajowy 2016 2018
Zaawansowane modelowania numeryczne wybranych procesów geologicznych - Etap I (2013-2015) Krajowy 2013 2015
Wyspa Chrząszczewska jako pilotażowy obszar badań nad powiązaniem tektoniki głębokiego krążenia wód podziemnych a występowaniem roślinności słonolubnej Krajowy 2011 2015
Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski Krajowy 2006 2010
Wymiana dobrych praktyk w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi na obszarach cennych przyrodniczo Krajowy 2011 2012
Wykształcenie osadów plejstocenu na obszarze morenowym przedpola Wzgórz Dalkowskich - wstępna analiza na podstawie badań terenowych w kopalni piasków podsadzkowych Krajowy 2011 2012
Wykształcenie osadów i ewolucja wydm w rejonie Mrzeżyna-Pogorzelicy w świetle badań georadarowych - badania pilotażowe Krajowy 2014 2015