Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym, Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG Krajowy 2014 2017
Baza danych własności fizykochemicznych zwykłych wód podziemnych z obszaru polskich Karpat zewnętrznych wraz z mapą hydrochemiczną Krajowy 2013 2014
Bentonity w zapisie kopalnym dolnego i środkowego paleozoiku Gór Świętokrzyskich oraz ich znaczenie stratygraficzne i paleogeograficzne Krajowy 2014 2016
Bilans niekonwencjonalnych zasobów gazu łupkowego na obszarze północnej części kratonu wschodnioeuropejskiego Polski - wypracowanie metodyki szacowania zasobów w oparciu o ilościowe i jakościowe dane węgla organicznego w ordowicko-sylurskim interwale stratygraficznym Krajowy 2013 2014
Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski Krajowy 2017 2019
Bilans wodny Ścinawki w warunkach intensywnej eksploatacji Krajowy 2011 2013
Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych Krajowy 2011 2013
Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych Krajowy 2011 2015
Biostratygrafia osadów furongu (górnego kambru) na obszarze świętokrzysko-lubelskim na podstawie Acritarcha Krajowy 2009 2011
Biostratygrafia, cyklostratygrafia i klimatostratygrafia warstw pogranicznych oksfordu i kimerydu (jura górna) w profilach Jury Polskiej w celu ustalenia światowego wzorca dolnej granicy piętra kimerydzkiego Krajowy 2013 2016