Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Wykorzystanie kopalnych okrzemek w rekonstrukcji zmian zasolenia powierzchniowych wód wybranych akwenów Bałtyku przy zastosowaniu metod funkcji transferowej (IKM oraz ANN) Krajowy 2012 2013
Wykonanie sześciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Walim, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda, Szalejów Górny, Jeleniów i Pasterska Górka Krajowy 2020 2023
Wykonanie szczegółowego zdjęcia grawimetrycznego i magnetycznego obszaru na NW od otworu Cianowice-2 (na N od Krakowa) w celu zlokalizowania hipotetycznej intruzji granitoidowej, będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej Krajowy 2016 2017
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D Krajowy 2021 2026
Wykonanie programów prac i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla potrzeb przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni Krajowy 2013 2019
Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy Krajowy 2009 2016
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód leczniczych, siarczkowych w rejonie Buska Zdrój i Solca Zdroju Krajowy 2013 2017
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód leczniczych antykliny Iwonicza Zdroju - Rudawki Rymanowskiej. Krajowy 2013 2015
Wykonanie czterech arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Radków i Pasterska Góra, Kudowa Zdrój i Brzozowice, Wambierzyce i Polanica Zdrój Krajowy 2021 2024
Wykonanie badań dla oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego na 7 poligonach badawczych, gdzie prowadzono prace poszukiwawcze za gazem z formacji łupkowych Krajowy 2017 2018