Dostęp testowy do bazy JSTOR

jstor

Informujemy, że uruchomiony został bezpłatny dostęp testowy do bazy JSTOR oferującej ponad 12 milionów artykułów z czasopism i książek obejmujących 75 dyscyplin naukowych.

Zachęcamy do korzystania do 18 października 2019 r. z komputerów w sieci  instytutowej.

Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline  (kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences)  lub  https://www.jstor.org/subjects  (kolekcje dziedzinowe).

Użytkownicy mogą oczywiście skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR http://www.jstor.org/ .