POLONA

Biblioteka cyfrowa POLONA udostępnia zdigitalizowany zasób dziedzictwa narodowego zgromadzony przez centralną bibliotekę państwa Bibliotekę Narodową oraz największą i najstarszą bibliotekę uniwersytecką w kraju Bibliotekę Jagiellońską. W odpowiedzi na oczekiwania różnych grup użytkowników pozwala wykorzystać zasoby cyfrowe na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne i edukacyjne. Większość książek, map i atlasów, artykułów, czasopism i fotografii pochodzi z domeny publicznej. Część obiektów chronionych prawem autorskim udostępniana jest wszystkim użytkownikom na podstawie licencji udzielonych bibliotece, pozostałe dostępne są tylko na specjalnych terminalach dostępnych w czytelni Biblioteki Narodowej lub innych bibliotekach na terenie Polski, które przystąpiły do projektu Academica.