WILEY - zmiany w licencji krajowej

icm wbn logo  wiley logo

W związku z ograniczeniem zakresu licencji krajowej Wiley od roku 2022, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB traci dostęp do bieżącego rocznika wybranych czasopism. Pełne teksty artykułów z roku 2022 nie są już dostępne m.in. dla: Acta Geologica Sinica - English Edition, Geological Journal, Journal of Metamorphic Geology, Journal of Petroleum Geology, X_Ray Spectrometry.  Więcej informacji oraz listę aktualnych i wycofanych tytułów (491 czasopism) można znaleźć w komunikacie WBN z 2 czerwca w drugim akapicie (https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/).

08.07.2022 r.