clarivate analytics

Biblioteka Geologiczna informuje:

Uprzejmie informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona. Obecnie na platformie WoS użytkownicy mają dostęp do następujących baz:


- Web of Science Core Collection: 1900-present                                                                                                                 - BIOSIS Citation Index: 2010-present
- Current Contents Connect: 1998-present
- Data Citation Index: 2010-present
- Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
- Zoological Records (ZR): 1864-present
- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
- Russian Science Citation Index: 2005-present
- SciELO Citation Index: 2002-present                                                                                                                                        - MEDLINE®: 1950-present

Bazy są dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Clarivate Alnalytics.

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz narzędzie InCites służące do analizy danych z bazy Web of Science. InCites wymaga założenia konta osobistego.

Bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science) http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf

oraz narzędziem InCites  https://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/.