Biblioteka Geologiczna informuje:

Uprzejmie informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

- BIOSIS Citation Index: 2010-present
- Current Contents Connect
- Data Citation Index: 2010-present
- Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
- Zoological Records (ZR): 2010-present
- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
- Current Chemical Reactions (CCR)
- Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters:

http://webofknowledge.com/

 

Bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/WoS/CITATION_CONNECTION_instrukcja.pdf