Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
kartografia

Słowa kluczowe:surowce mineralne, Mongolia, zadłużenie, umowa międzynarodowa, pomoc zagraniczna

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Dariusz Grabowski

Główny zleceniodawca:Minsterstwo Spraw Zagranicznych

Żródło finansowania:Ministerstwo Spraw Zagranicznych