Kamień w Złożu, Krajobrazie i Architekturze

Download as iCal file
Hits : 1242
Friday, 07 April 2017
Location 
Kielce
ul. Zakładowa 1, Sala konferencyjna Targów Kielce
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny i Targi Kielce

 

PROGRAM

 

11:00–11:10 | OTWARCIE KONFERENCJI

dr Sylwester Salwa, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Kielcach

 

11:10–13:00 | REFERATY

Wapienie globigerynowe w budownictwie maltańskim: sakralnym, militarnym i mieszkaniowym
prof. dr hab. Janina Wiszniewska, PIG-PIB, Warszawa

Kamień w architekturze budynków polskiego Sejmu
mgr Elżbieta Tołkanowicz

Petrografia kamieni z zabytków architektonicznych Krakowa
dr hab. inż. Jan Bromowicz, prof. AGH, Kraków

Kalcyty żyłowe i ich znaczenie w architekturze
dr hab. inż. Barbara Radwanek-Bąk, prof. PIG-PIB; dr inż. Bogusław Bąk, mgr inż. Paweł Kuć, Oddział Karpacki PIG-PIB, Kraków

Mikrotwardość według Knoopa i energia pękania przy uderzeniu jako parametry przydatne do oceny możliwości stosowania w budownictwie zróżnicowanych petrograficznie skał węglanowych
dr hab. inż. Marek Rembiś, AGH, Kraków

Wpływ wykształcenia wapieni pińczowskich z „Włoch” na ich parametry jakościowe
dr inż. Beata Figarska-Warchoł, dr inż. Grażyna Stańczak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków

 

13:00–13:15 | PRZERWA

 

13:15–15:15 | REFERATY

Rola kamienia w przestrzeni miejskiej
dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK, Kielce; dr Ryszard Zabielski, PIG-PIB, Warszawa

Kartki z historii „Marmurów Kieleckich”
mgr inż. Jerzy Gągol, mgr Paweł Król, Muzeum Narodowe, Kielce; dr inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Charakterystyka litologiczno-petrograficzna i przykłady zastosowań architektonicznych wapieni dewońskich ze złoża Szewce
mgr inż. Katarzyna Guzik, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków; dr inż. Zbigniew Złonkiewicz, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kielce; Grażyna Stańczak, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania
mgr inż. Paweł Kuć, Oddział Karpacki PIG-PIB, Kraków

Marmury z Azji Mniejszej w złożu i zabytkach na terenie Europy
mgr Michał Ruszkowski, Wydział Geologii UW, Warszawa

Świętokrzyskie kalcyty - wybrane przykłady występowania i zastosowania
Jerzy Jędrychowski, mgr Michał Poros, Geopark Kielce

 

DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

Konferencja odbędzie się podczas
XXIV Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM
organizowanych przez Targi Kielce w dniach 7-9 kwietnia 2017

 

Więcej informacji na stronie Targi Kielce