Współczesne Wyzwania Kartografii Geologicznej w Polsce

Download as iCal file
Hits : 1292
From Monday, 20 March 2017
To Tuesday, 21 March 2017
Location 
Warszawa
ul. Rakowiecka 4, PIG-PIB - gmach Muzeum Geologicznego, sala nr 15
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny i Uniwersytet Wrocławski

 

karografia ban

 

Sesja pt. Współczesne wyzwania kartografii geologicznej w Polsce
odbędzie się w Państwowym Instytucie Geologicznym w dniach 20-21 marca 2017 r.

 

Rejestracja uczestników konferencji została zakończona 2 marca - BRAK MIEJSC


 

PROGRAM

 

20.03.2017 | poniedziałek

moderatorzy: dr hab. Jurand Wojewoda & dr Dariusz Gałązka

 

10:00-10:15 | Uroczyste otwarcie sesji

dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB – p.o. dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

dr Edyta Majer – zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej

10:15-10:25 |Słowo wstępne przewodniczącego Komitetu Naukowego

dr hab. Jurand Wojewoda

 

Prezentacja wprowadzająca

10:25 -10:45 | Polska podstawowa kartografia geologiczna – stan obecny i plany na przyszłość

dr hab. Wojciech Morawski, prof. PIG-PIB & dr Dariusz Gałązka (PIG-PIB)

 

Część I

10:45 - 11:05 | Nowe narzędzia, nowe możliwości i problemy kartografii geologicznej Polski

dr hab. Jan Dzierżek (Uniwersytet Warszawski)

11:05 -11:35 | System polowej rejestracji danych do numerycznej mapy geologicznej (NMG) – systemy pomiarowe, mobilne oprogramowanie rejestrujące, schematy i formularze bazodanowe do rejestracji i archiwizacji danych geologicznych

dr Roman Gotowała (Uniwersytet Wrocławski)

11:35 -12:05 | Edycja i struktura numerycznej mapy geologicznej (NMG) – komputerowe systemy archiwizacji, edycji i dystrybucji numerycznej mapy geologicznej na przykładzie Geological Map of the Śnieżnik Metamorphic Unit, Staré Město Zone, and Velké Vbrno Dome, demonstracja interaktywna

dr Roman Gotowała (Uniwersytet Wrocławski)

12:05-12:15 | Dyskusja

12:15 – 12:30 | Przerwa kawowa

 

Część II

12:30 – 13:00 | Zastosowanie numerycznych modeli wysokościowych w kartografii geologicznej

dr hab. Jurand Wojewoda, mgr Aleksander Kowalski (Uniwersytet Wrocławski)

13:00 – 13:30 | Osuwiska jako przyczyna błędnych interpretacji budowy geologicznej – przykłady

z Sudetów

mgr Aleksander Kowalski (Uniwersytet Wrocławski)

13:30-14:00 | Kalibracja historycznych map geologicznych i ich znaczenie dla rozumienia budowy geologicznej – przykłady z Sudetów

dr hab. Jurand Wojewoda, dr Roman Gotowała (Uniwersytet Wrocławski)

14:00-14:10 | Dyskusja

14:10 – 14:25 | Przerwa kawowa

 

Część III

14:25-14:45 | Zastosowanie kartografii geologicznej przy wyznaczaniu zasięgu lądolodu Warty

na Południowym Podlasiu

prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

14:45-15:05 | Geologiczne uwarunkowania lokalizacji obiektów archeologicznych na Warmii

i Mazurach

prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

15:05 – 15:25 | Wykorzystanie fotogrametrii i geofizyki w kartowaniu geologicznym – wybrane przykłady z obszaru Polski

dr Mirosław Kamiński (PIG-PIB)

15:25 -15:50 | Dyskusja podsumowująca 1 dzień

 

21.03.2017 | wtorek

moderatorzy: dr hab. Jurand Wojewoda & dr Dariusz Gałązka

 

10:00-10:05 | Otwarcie II dnia sesji

dr hab. Jurand Wojewoda & dr Dariusz Gałązka (PIG-PIB)

 

Część IV

10:05-10:25 | Najnowsze mapy geologiczne pogranicza polsko-białoruskiego

prof. dr hab. Leszek Marks (PIG-PIB)

10:25-10:45 | Wykorzystanie wysokorozdzielczego NMT w interpretacji tektoniki rejonu bieszczadzkiego (Karpaty zewnętrzne)

dr Jacek Rubinkiewicz & mgr inż. Jarosław Kaczmarski (PIG-PIB)

10:45 – 11:05 | Wyzwania i problemy kartografii geologicznej regionu świętokrzyskiego w świetle reambulacji arkuszy SMGP w skali 1:50 000 oraz realizacji SMGRŚ w skali 1:25 000

dr Sylwester Salwa (PIG-PIB)

11:05 -11:25 | Kartowanie odsłonięć powstających wzdłuż infrastrukturalnych inwestycji liniowych ważnym źródłem nowych danych uaktualniających Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000

dr Krzysztof Urbański (PIG-PIB)

11:25 -11:35 | Dyskusja

11:35 – 11:50 | Przerwa kawowa

 

Część V

11:50:12:10 | Ekstremalne trudności w szczegółowym kartowaniu Tatr

dr hab. Zbigniew Cymerman, prof. PIG-PIB

12:10-12:30 | Młodokenozoiczne utwory w świetle Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr i ich przedpola – nowe spojrzenie

prof. dr hab. Antoni Wójcik (PIG-PIB)

12:30 -12:50 | Kartograficzno-geologiczne rozpoznanie Karpat zewnętrznych – niektóre problemy dyskusyjne

prof. dr hab. Antoni Wójcik (PIG-PIB)

12:50-13:10 | Wykorzystanie cyfrowych modeli terenu w kartografii geologicznej obszarów niżowych – przykłady z zachodniej Polski

dr Bogusław Przybylski (PIG-PIB)

13:10-13:30 | Kartografia geologiczna w świetle współczesnych rozwiązań metodycznych

prof. dr hab. Marek Graniczny & mgr inż. Zbigniew Kowalski (PIG-PIB)

13:30-14:00 | Dyskusja podsumowująca i zakończenie sesji

 

  document PROGRAM (44 KB)

 

KONTAKT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.