II Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Download as iCal file
Hits : 791
From Thursday, 06 April 2017
To Friday, 07 April 2017
Location 
Kraków

Celem warsztatów jest integracja przedstawicieli firm i instytucji związanych z geologią inżynierską.

 

TEMATYKA

 

I. Prawne aspekty dokumentowania geologiczno-inżynierskiego

II. Sondowanie statyczne – metody badań i interpretacja wyników

III. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej

 

PROGRAM RAMOWY

 

6 kwietnia (czwartek)

Warsztaty CPTU

Część audytoryjna - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, al. A. Mickiewicza 30, Pawilon AGH A-0, II piętro, sala 213

8:45 | Rejestracja uczestników

9:00-13:00 | Badania podłoża gruntowego sondą statyczną. Sprzęt, jakość, interpretacja – prowadzi B. Czado, BAARS

Część warsztatowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, al. A. Mickiewicza 24-28, obszar za budynkiem

14:00-18:00 | Warsztaty terenowe z badań sondą statyczną CPTU – prowadzi P. Jóźwiak, BAARS

 

7 kwietnia (piątek)

Sesje plenarne II WGI

– al. A. Mickiewicza 30, PawilonAGH A-0, I piętro, aula główna(9:00-17:00)

Panel wystawowy firm

– al. A. Mickiewicza 30, Pawilon AGH A-0, I piętro

 

Na sesjach plenarnych wystąpią także eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego

 • Dr Edyta Majer przedstawi nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie
 • Dr Grzegorz Ryżyński zaprezentuje aplikację GEOlog oraz możliwości Bazy Danych Geologicznych
 • Inż. Andrzej Michalski i mgr inż. Bartłomiej Warmuz zademonstrują metody monitoringu karpackich osuwisk, stosowane przez Państwową Służbę Geologiczną

 

pdf KOMUNIKAT 3 (1.22 MB)

Formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.warsztatygi.agh.edu.pl/

 

PATRONAT HONOROWY

 • Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju
 • Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Dr hab. Marek Tarnawski – Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska
 • Dr Edyta Majer - Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB ds. służby geologicznej
 • Dr inż. Andrzej Gruchot – Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki 

 

ORGANIZATORZY

 • Katedra Hydrogeologi i Geologii Inżynierskiej; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA

we współpracy z

 • BAARS Geotechnical Measures
 • Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska
 • Polski Komitet Geotechniki – Oddział Małopolski