VIII Ogólnopolska Konferencja Badania Petrologiczne i Mineralogiczne w Geologii

Download as iCal file
Hits : 1297
From Thursday, 01 June 2017
To Friday, 02 June 2017
Location 
Kraków

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii stanowi kontynuację cyklu spotkań rozpoczętego w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w 2001 r. Konferencje mają na celu prezentację znaczenia badań petrologicznych, mineralogicznych i geochemicznych w geologii. Bieżąca konferencja jest organizowana wraz z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (PTMin). Planowane jest rozszerzenie o sesję w języku angielskim z udziałem uczestników z krajów ościennych.

 

TEMATYKA

I – Procesy diagenetyczne | Analiza cech zbiornikowych

II – Procesy sedymentacyjne | Źródła materiału detrytycznego

III – Krążenie fluidów | Oddziaływanie na skały

IV – Petrografia i geochemia materii organicznej

V – Procesy hydrotermalne | Tworzenie złóż

VI – Procesy magmowe | Procesy metamorficzne

VII – Badania izotopowe | Badania geochemiczne

VIII – Metody analityczne | Eksperymenty

IX – Petrologia w projektach interdyscyplinarnych

  pdf PROGRAM (58 KB)

 

LOKALIZACJA

Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Kraków, ul. Skrzatów 1

 

ORGANIZATORZY

  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. nadzw. PIG-PIB - przewodnicząca
  • dr Aleksandra Kozłowska
  • dr Marta Kuberska
  • dr Krystyna Wołkowicz

 

KONTAKT

Zgłoszenia referatów oraz zgłoszenia uczestnictwa przyjmują:

dr Aleksandra Kozłowska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 45 92 556

dr Marta Kuberska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 22 45 92 327

Abstrakty należy przesłać na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.