IX Międzynarodowe Sympozjum ProGEO pt. Geoheritage And Geoconservation: Modern Approaches And Applications Towards The 2030 Agenda

Download as iCal file
Hits : 2420
From Monday, 25 June 2018
To Thursday, 28 June 2018
Location 
CHĘCINY
Contact 
The European Association for the Conservation of the Geological Heritage − ProGEO, Wydział Geologii UW

 

ProGEO jest pozarządową organizacją działająca na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego. Powstała w 1993 roku, a jednym z członków założycieli była Profesor Zofia Aleksandrowicz. Organizacja jest zrzeszona w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody oraz w Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych.

Sympozjum ProGEO jest 9. międzynarodowym spotkaniem członków i sympatyków tej organizacji, i pierwszym, które odbędzie się w Polsce.

  pdf CYRKULARZ SYMPOZJUM (3.55 MB)

 

ZAGADNIENIA SESJI REFERATOWYCH

  • Jak promować koncepcję georóżnorodności w społeczeństwie?
  • Jak realizować potrzebę dialogu między naukowcami a lokalnymi społecznościami aby skutecznie chronić miejsca lub obszary o znaczeniu geologicznym?
  • Jak, podejmując starania o ochronę miejsc i obszarów geologicznych, realizować cele globalnej strategi ochrony przyrody?
  • Jaki potencjał mają geologiczne kolekcje muzealne (movable geoheritage) dla współczesnej nauki i dla edukacji?

Najciekawsze prezentacje zostaną opublikowane w tomie specjalnym czasopisma Geoheritage (Springer-Verlag).

 

LOKALIZACJA
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach

 

WSPÓŁORGANIZATORZY
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Geopark Kielce
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

KONTAKT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STRONA WWW
conference-eceg.pl/home

 

BIURO SYMPOZJUM
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. 22 554 00 00, fax 22 554 00 01