8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH Poznań – Będlewo 16-19.10.2018

Download as iCal file
Hits : 401
From Tuesday, 16 October 2018
To Friday, 19 October 2018
Location 
Pałac Będlewo, Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-060 Stęszew
Contact 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

uam

Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu

Wydział  Nauk  Geograficznych  i  Geologicznych

mpwp 1

8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych

Poznań – Będlewo 16 – 19. 10. 2018

Komunikat nr 1

Poznańskie środowisko naukowe hydrologów i hydrogeologów związanych z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na 8 Konferencję Naukową Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych, która odbędzie się w  Będlewie  koło  Poznania  w  dniach  16-19.10. 2018 roku.

Proponowana problematyka

Badania modelowe dla potrzeb bilansowania zasobów i ochrony wód podziemnych w skali regionalnej; Badania modelowe ujęć wód podziemnych; Badania modelowe dla projektowania i prowadzenia odwodnień górniczych i budowlanych; Modelowanie procesów hydrogeochemicznych, migracji zanieczyszczeń i transportu ciepła; Badania modelowe interakcji wód powierzchniowych i podziemnych; Badania modelowe infiltracyjnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Krajkowie – program UE Horyzont 2020 AquaNES; Badania modelowe wód podziemnych w projektach UE; Technologie informatyczne pozyskiwania danych na potrzeby modelowania procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych (warsztaty).

Komitet Naukowy

Przewodniczący:                    Prof. dr hab. Jan Przybyłek

(w trakcie organizacji)

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:                    Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak

Sekretarz Organizacyjny        Dr Monika Okońska

Członkowie:                           Dr Piotr Hermanowski

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Dragon

Prof. UAM dr hab. Renata Graf

Dr Dariusz Kasztelan

Dr Magdalena Matusiak

Dr Marek Rasała

Dr Anna Szczucińska

Dr Filip Wolny

Mgr Katarzyna Pietrewicz

Roksana Kruć

Miejsce obrad i zakwaterowania

Warsztaty w zakresie sprzętu pomiarowego i technologii transmisji danych na potrzeby modelowania procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych – 16.10.2018 r. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu ul. B. Krygowskiego 10       61-680 Poznań

Obrady konferencyjne i zakwaterowanie – 16-19.10.2018 r.

Pałac Będlewo, Ośrodek Badawczo-Konferencyjny IM PAN

Będlewo, ul. Parkowa 1     62-060 Stęszew    http://www.palacbedlewo.pl/pl/

Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w konferencji łącznie z noclegami wyniesie 1250 złotych. Studenci i doktoranci mają 200 złotych zniżki.

Ważne terminy

Nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktami artykułów (do pół strony):           31.01.2018 r.

Zawiadomienie o akceptacji abstraktów:                                                     28.02.2018 r.

Przesłanie komunikatu nr 2:                                                                         15.03.2018 r.

Nadsyłanie tekstów artykułów (7-8 stron):                                                  30.04.2018 r.

Zawiadomienie o formie prezentacji (referat lub poster):                            15.06.2018 r.

Podstawowy termin wniesienia opłaty konferencyjnej:                               30.06.2018 r. (po tym terminie opłaty zostaną podwyższone o 200 zł)

Przesłanie komunikatu nr 3:                                                                         15.09.2018 r.

Publikacje

Pozytywnie ocenione przez dwóch recenzentów artykuły będą opublikowane w Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego (lista B – 12 pkt.) lub w wersji anglojęzycznej w czasopiśmie Geologos (lista B – 14 pkt.).

Ważne adresy

Sekretariat Konferencji          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa                 www.mpwp2018.amu.edu.pl

 Formularz zgłoszenia uczestnictwa poniżej