16th Meeting of the Central European Tectonic Groups

Download as iCal file
Hits : 657
From Wednesday, 18 April 2018
To Saturday, 21 April 2018
Location 
Rytro k. Nowego Sącza
Contact 
Polskie Towarzystwo Geologiczne, Sekcja Badań Strukturalnych i Geozagrożeń

The Central European Tectonic Groups  to otwarte stowarzyszenie naukowe, grupujące geologów głównie z Czech, Słowacji, Polski i Węgier, zainteresowanych szeroko rozumianymi zjawiskami geodynamicznymi w litosferze Ziemi.

Główne tematy corocznych konferencji stowarzyszenia, odbywających się cyklicznie w czterech wymienionych krajach, dotyczą ewolucji strukturalnej pasm orogenicznych, ewolucji basenów sedymentacyjnych, związków magmatyzmu i tektoniki oraz wielu innych zagadnień badanych metodami geologii strukturalnej, petrologii, geochemii, sedymentologii i geofizyki.

WSPÓŁORGANIZATORZY

 


GŁÓWNY SPONSOR

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA


SPONSORZY

Orlen Upstream

Piwniczanka


PATRONAT

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

plakat ceteg 2018 na strone pig1