LXXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Download as iCal file
Hits : 825
Sunday, 02 September 2018
Location 
Parisel Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Klimkach koło Łukowa
Contact 
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Krawędź platformy wschodnioeuropejskiej jest od wielu lat fascynującym obszarem badawczym, szczególnie dla geologii strukturalnej, tektoniki i geologii złożowej. Jak żaden inny region dostarcza ogromnej ilości informacji poszerzających naszą wiedzę na temat budowy głębokiego podłoża. Również młodsze procesy geologiczne związane z ostatnim zlodowaceniem w rejonie Łukowa odcisnęły swój ślad w postaci pozostawionej przez lądolód słynnej kry łukowskiej. Znalezione w niej unikatowe jurajskie skamieniałości, między innymi amonity, są źródłem licznych prac badawczych i inspiracją do rozwoju geoturystyki w tym rejonie. Zróżnicowane podłoże tego obszaru jest również wyzwaniem dla geologii inżynierskiej. Dlatego też zapraszamy do udziału w tegorocznym Zjeździe!|

REJESTRACJA

WSPÓŁORGANIZATORZY ZJAZDU PTG

 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Zakład Turystyki i Rekreacji PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Gmina Łuków
 • Polsko - Słowacka Grupa Robocza Systemu Jurajskiego PTG

RAMOWY PROGRAM

2 września 2018 (niedziela) - wydarzenie geoedukacyjne 

 • Piknik geologiczny 

3 września 2018 (poniedziałek) - sesje referatowe

 • Oficjalne Otwarcie Zjazdu PTG
 • Sesje plenarne

Sesja 1 - referaty zamawiane

Sesja 2 - Geoturyzm - współtwórcą sukcesów rozwojowych gmin i regionów

Sesja 3 -

Sesja 4 -

 • Sesja posterowa
 • Walny Zjazd Delegatów PTG 
 • Uroczysta kolacja w Parisel Palace 

4 września (wtorek) - sesje referatowe i terenowe 

 • Sesje plenarne

Sesja 1 - Osady jurajskie w Polsce - stratygrafia, fauna i środowisko sedymentacji

Sesja 2 -

Sesja 3 -  

 • Sesje terenowe

A: wizyta w rezerwacie JATA 

 • Kolacja przy ognisku 

5 września (środa) - sesje terenowe  

B:  Zagadnienia Czwartorzędowe w rejonie Łukowa

WAŻNE TERMINY

 • Nadsyłanie streszczeń zamawianych referatów do 10.06.2018 r.
 • Nadsyłanie abstraktów posterów i referatów oraz rozszerzonych abstraktów referatów do 25.05.2018 r.
 • Opłata za Zjazd do 15.06.2018 r. 

Przyjęcie zgłoszenia na Zjazd nastąpi po nadesłaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty zjazdowej. Opłatę zjazdową należy uiścić do 15 czerwca 2018 r. przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego:PTG 45 1020 2892 0000 5202 1081 6842 PKO BP SA I O Kraków z dopiskiem LXXXVI Zjazd PTG.

Prosimy o przesłanie na adres sekretariatu Zjazdu informacji o dokonaniu wpłaty.

Więcej informacji na stronie Zjazdu: konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg-2018.html