Warsztaty "Aspekty administracyjno - prawne i środowiskowo- społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin"

Download as iCal file
Hits : 898
Wednesday, 03 October 2018,  9:00
To Thursday, 04 October 2018
Location 
Hotel Rychło, ul. Pocztowa 15, 59 - 920 Bogatynia
Contact 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty poświęcone aspektom administracyjno-prawnym i środowisko-społecznym odkrywkowej eksploatacji kopalin.

Szkolenie odbędzie się w Bogatyni, w dniach 3 - 4 października 2018 r. (środa i czwartek) od godz. 9:00.

W dniu 3.10.2018 r. odbędzie się sesja referatowa w sali konferencyjnej hotelu Rychło, ul. Pocztowa 15, 59 - 920 Bogatynia.

W dniu 4.10.2018 r. odbędzie się sesja terenowa na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Udział w warsztatach potwierdzony zostanie imiennym certyfikatem.

Uczestnikom szkolenia na hasło „szkolenie PIG” udzielona zostanie zniżka na noclegi w hotelu Rychło.

Od 3 września 2018 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników szkolenia. Na stronie Warsztaty 2018 zamieszczone są szczegółowe informacje o planowanym szkoleniu tj. program warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz informacje dla uczestników szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 25 września 2018 r. na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 500 162 004, (22) 4592 476, (32) 296 48 40.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (70), o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie PIG-PIB, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub telefonicznie 500 162 004 (22) 45 92 476, (32) 296 48 40, nie później jednak niż do dnia 25 września 2018 r.

W ramach warsztatów uczestnikom szkolenia przysługuje bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie lunchu. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom szkolenia, kosztów dojazdów, noclegów i pełnego wyżywienia.

Uczestnicy sesji terenowej zobowiązani są do posiadania stroju w teren tj. odpowiedniego obuwia i odzieży wierzchniej, przystosowanych do warunków terenowych.

Warsztaty odbędą się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW.

  document Formularz zgłoszeniowy (68 KB)