XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski

Download as iCal file
Hits : 630
From Monday, 02 September 2019
To Friday, 06 September 2019
Location 
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy MIESZKO w Pokrzywnej w Górach Opawskich
Contact 
Uniwersytet Wrocławski, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-6 września 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym MIESZKO w Pokrzywnej, w Górach Opawskich.

Najważniejszym zadaniem konferencji z cyklu „Stratygrafia Plejstocenu Polski” jest prezentacja i dyskusja najnowszych wyników badań plejstocenu prowadzonych w różnych regionach Polski.

Przedpole Sudetów to obszar charakteryzujący się dużą zmiennością środowiska przyrodniczego. Występują tutaj zróżnicowane genetycznie i wiekowo osady plejstoceńskie: różnorodne utwory środowisk glacjalnych, organiczno-mineralne osady limniczne, sekwencje lessowo - glebowe oraz eoliczne piaski pokrywowe i wydmowe. Ich przestrzenne rozmieszczenie zostało w znacznym stopniu rozpoznane. Ciągle nie do końca wyjaśnione pozostają kwestie ich genezy i wieku.

  pdf Komunikat I (221 KB)

Ramowy program konferencji

Planowany czas wystąpień:

 • referat: 15 min (+ 5 min na dyskusję)
 • poster: 5 min (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia referatu do formy posteru w przypadku zbyt wielu zgłoszonych tematów prezentacji ustnych)

Dzień 1 (poniedziałek – 2.09.2019) do godz.14:00 – przyjazd i rejestracja uczestników

 • 14:00 – 15:00 – obiad
 • 15:00 – 19.00 – otwarcie konferencji, referaty wprowadzające
 • 19:00 – kolacja

Dzień 2 (wtorek – 3.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:00 – sesja referatowa
 • 13:00 – 14:00 – obiad
 • 14:30 – 19:30 – sesja referatowa i sesja posterowa
 • 20:00 – uroczysta kolacja

Dzień 3 (środa – 4.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 19:00 – sesja terenowa
 • 20:00 – kolacja

Dzień 4 (czwartek – 5.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 19:00 – sesja terenowa
 • 20:00 – ognisko

Dzień 5 (piątek – 6.09.2019)

 • 8:00 – 9:00 – śniadanie
 • 9:00 – 13:00 – sesja terenowa i dyskusja
 • 14:00 – obiad i zakończenie konferencji

Plan sesji terenowych zostanie przedstawiony w komunikacie 2.

Pierwsze dwa dni konferencji będą przeznaczone na referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników konferencji. W kolejnych trzech dniach w trakcie wycieczek terenowych zostanie zaprezentowana różnorodność form i osadów plejstoceńskich. Ważnym elementem sesji terenowych będą otwarte stanowiska archeologiczne z epoki paleolitu, na których od kilku już lat trwają badania prowadzone przez interdyscyplinarny zespół złożony z archeologów, paleontologów, fizyków, geologów i geografów.

Zgłoszenie uczestnictwa

Rejestracja uczestników będzie się odbywać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencji: spp2019.pl


Miejsce Konferencji

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy MIESZKO
Pokrzywna 68A, 48-267 POKRZYWNA
tel. 503 400 038 lub 884 882 575
http://osrodek-mieszko.pl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koszt konferencji

Przewidywany koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 800 zł i obejmuje noclegi z wyżywieniem (w tym uroczysta kolacja, ognisko, przerwy kawowe), materiały konferencyjne oraz udział w wycieczkach terenowych. Koszt udziału w konferencji dla studentów i doktorantów wynosi 600 zł.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek: SANTANDER BANK POLSKA 84 1090 2503 0000 0001 1407 8692 w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem „7003/2975/18”

Opłaty konferencyjne przyjmowane są do dnia 30.05.2019.

Materiały konferencyjne

W materiałach konferencyjnych zostaną wydrukowane streszczenia wystąpień, które będą nadesłane na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2019 r.

Wytyczne dla autorów

Tytuł: w języku polskim i angielskim, czcionka 14 pkt pogrubiona – interlinia pojedyncza Imię i nazwisko: czcionka 12 pkt pogrubiona Nazwa i adres instytucji, e-mail: czcionka 12 pkt – interlinia podwójna Tekst: do 3 stron formatu A4 (w edytorze MS Word, format doc), łącznie z rycinami, fotografiami, Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2 cm.

Ryciny, fotografie i tabele: zapisane w osobnych plikach w formacie TIFF lub CorelDRAW do wersji X5; barwy tabel, rycin i fotografii zapisane w modelu CMYK; rozdzielczość 300 dpi; opisy fotografii, rycin i tabel prosimy przygotować w osobnych plikach.

Postery: format A0 (841 mm x 1189 mm) oraz w pliku pdf lub pptx.

Ważne terminy

 • do 15.03.2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa
 • do 31.03.2019 r. - komunikat 2
 • do 15.05.2019 r. - przesłanie streszczenia referatu, komunikatu lub posteru
 • do 30.05.2019 r. - wpłata kosztów udziału w konferencji
 • do 31.07.2019 r. - komunikat 3
 • 2 - 6 września 2019 r. – XXVI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski

Patronat honorowy

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Adama Jezierskiego oraz Głównego Geologa Kraju Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska.

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. Leszek Marks – Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 • prof. dr hab. Leszek Lindner – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Leszek Starkel – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie
 • dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr. – Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Zdzisław Jary - przewodniczący
 • mgr Marcin Krawczyk - sekretarz konferencji
 • prof. dr hab. Dariusz Krzyszkowski
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • dr hab. Marta Połtowicz-Bobak,
 • prof. UR dr hab. Piotr Owczarek,
 • prof. UWr. dr hab. Andrzej Wiśniewski,
 • prof. UWr. dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska,
 • prof. UŁ dr hab. Tomasz Salamon
 • dr Bogusław Przybylski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • dr Jerzy Raczyk
 • dr Łukasz Stachnik
 • mgr Dariusz Bobak
 • mgr Piotr Kenis
 • mgr Krzysztof Rękas
 • mgr Kamila Ryzner
 • mgr Jacek Skurzyński

Kontakt

Wszelkie pytania uwagi prosimy kierować do sekretarza konferencji:

mgr Marcin Krawczyk
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
ul. Cybulskiego 34 (I piętro)
50-205 Wrocław
tel. 48 71 375 95 81 lub 697 947 317
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.