Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej. Zadanie ciągłe PSG

Project type: National

Categories: inne

Key words:baza danych, służba geologiczna

Start year: 2018

End year: 2019

Project manager: Marek Sołowczuk

Contracting:Ministerstwo Środowiska

Finance:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej